Český pohár

 

Česká  asociace  stolního  tenisu

 

v  y  p  i  s  u  j  e

 

ČESKÝ  POHÁR  TŘÍČLENNÝCH  DRUŽSTEV  MUŽŮ  A  ŽEN  VE  STOLNÍM  TENISU

 

23. ročník – 2012/13

 

1. Pořadatel       : I.stupeň řídí KSST, II.stupeň řídí ČAST. Určování pořadatelství jednotlivých utkání

                            upřesní v rozpisech KSST (I.st.) a ČAST (II.st.).

 

2. Termíny         : I.stupeň    -  IX.2012 - VI.2013 podle určení KSST.

                            II.stupeň   -  podle termínové listiny ČAST 2013/14.

 

3. Místo             : Hraje se v hracích místnostech zúčastněných oddílů, adresáře pro I.st. vydají KSST,

                            pro II. st. ČAST.

 

4. Přihlášky, losování : Podle rozpisů KSST (I.st.) a ČAST (II.st.). Rozpis pro II.stupeň bude vydán

                            před zahájením sezóny 2013/14.

 

5. Účastníci       : I.stupeň    - všechna přihlášená družstva z krajů (včetně družstev z regionů),

                            II.stupeň   - po 2 postupujících z každého kraje a přihlášená ligová družstva

                                               (hrající  ligu v sezóně 2012/13 i 2013/14).

 

6. Úhrada          : Družstva startují na vlastní náklady.

 

7. Systém          : I.stupeň      - určí KSST,

                            II.stupeň     - určí ČAST podle počtu přihlášek.

                            Jednotlivá utkání dlouhodobé části se hrají podle čl. 318.01 Soutěžního řádu stolního

                            tenisu. Při skupinovém systému určí systém pořadatel v rozpisu.

 

8. Postup           : Z každého kraje postupují 2 družstva do II.stupně.

                            Postupy v rámci I. a II. stupně určí a v rozpisech uvedou pořádající svazy.

 

9. Organizace, nasazení :  Podle určení KSST (I.st.) a ČAST (II.st.). Blíže bude určeno v rozpisech.

 

10. Podmínky    : a/  Kontrola registrace a totožnosti hráčů bude prováděna podle Soutěžního řádu.

                                 Povinnost soupisek platí pouze v případě startu dvou či více družstev v I. nebo

                                 II.stupni soutěže.

 

                            b/  V I.stupni nemohou hrát hráči základů ligových družstev.

 

                            c/  Hráči na „střídavý start“ mohou hrát pouze za své mateřské oddíly, hráči na

                                 „hostování“ za oddíly ve kterých hostují.

 

                            d/  Počet CSP v utkání není omezen.

 

                            e/  Střídání hráčů v utkání je možné podle SŘ jako při mistrovských utkáních.

 

11. Zasílání zápisů, hlášení utkání, míčky, odměny, odklady a předehrání : Podle pokynů v rozpisech

                            pro jednotlivé stupně soutěže.

 

12. Úkoly KSST : KSST zajistí organizaci soutěže v I.stupni a vyrozumí družstva v kraji a regionech.   

                            Rozpis a rozlosování I.st. zašlou KSST účastníkům a 1x i na adresu STK ČAST.

                            Do 10.6.2013 nahlásí krajské svazy na adresu STK ČAST dvě postupující družstva z

                            kraje s uvedením jména, adresy a telefonu organizačního pracovníka, třídy kterou

                            družstva hrála a jejich umístění v konečné tabulce soutěží 2012/13.

 

 

25.6.2012 

 

                                                                                                                      Petr Bohumský

                                                                                                                      místopředseda ČAST